UTRECHT BIJ1 LOOPT MEE, SLUIT JIJ AAN?

Utrecht BIJ1 loopt zaterdag a.s. mee met de Utrechtste Klimaatmars. Ook zijn wij aangesloten bij de Utrechtse klimaatcoalitie. BIJ1 wordt helaas vaak niet gezien als een duurzame klimaatpartij, maar het tegendeel is waar. Klimaat staat bij ons (zowel regionaal als landelijk) zeer hoog op de agenda. Wist je bijvoorbeeld dat Amsterdam BIJ1 de partij is die in de stad de klimaatcrisis uitriep en er voor heeft gezorgd dat alle plannen eerst getoetst worden op duurzaamheid voor ze doorgang vinden?

Verschillende afdelingen van BIJ1 liepen mee met de grote klimaatmars van Fridays for Future afgelopen september in Den Haag.

Anders dan veel andere groene bewegingen kiezen wij wel vaak een iets andere insteek rondom het thema klimaat. Ook hier is onze intesectionele visie de kern. Wat ons betreft is voor een duurzame toekomst systeemverandering nodig. Dat betekent dat wij de verantwoordelijkheid voor het exploiteren van de aarde graag leggen waar die hoort: bij een kapitalistisch systeem van eindeloze groei dat winstbejag ten koste van mens en natuur als fundament heeft. Natuurlijk vinden wij het ook goed als jij als burger probeert zo duurzaam mogelijk te leven, maar jouw uitstoot is niet te vergelijken bij die van de grote bedrijven. En duurzaam leven is ook een privilege, niet iedereen heeft daar de middelen voor. Daarnaast heeft het imperialistische westen het grootste aandeel in de klimaatcrisis, maar zijn het de juist de minder welvarende werelddelen en landen die de grootste gevolgen ondervinden van het veranderende klimaat. Oftewel: er is in grote mate sprake van klimaatracisme. En we komen er niet door de individuele burger aansprakelijk te houden zonder dat het probleem bij de wortel wordt aangepakt.

Daarom strijden wij graag voor een duurzame toekomst waarin:

- We het systeem en beleid ontmantelen dat de oorzaak is van het probleem

- We blijven benoemen waar de oorzaak van de klimaatcrisis ligt en wie er verantwoordelijkheid dienen te nemen

- We duurzaamheid toegankelijk en betaalbaar willen maken voor alle inwoners

- We klimaatracisme bij de wortel bestrijden en extra oog hebben voor groepen die het meest geraakt worden door het veranderende klimaat

- We ons verzetten tegen het witte/westerse superioriteitsdenken dat diep verankerd zit in de gemiddelde klimaatbeweging

In Utrecht proberen wij door onze deelname aan de klimaatcoalitie onze intersectionele en systeemkritische visie binnen de bestaande klimaatbeweging over het voetlicht te krijgen. En samen met de andere partners strijden wij graag mee voor een duurzaam Utrecht. Want over een ding zijn we het allemaal roerend eens: Er is een grote klimaatcrisis en het aanpakken daarvan is een topprioriteit!

KOM BIJ1!

BIJ1-kleurenbalk