Gisteravond hebben we als onderdeel van het Midzomergracht festival de Utrecht BIJ1 Privilege Walk georganiseerd. Het was een prachtige avond die werd geleid door Sarita Bajnath.

We begonnen de avond iets later door de problemen op Utrecht Centraal. Dit was dan ook de inleiding voor het kringgesprek: het is een privilege dat we hier vanavond überhaupt kunnen zijn.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. je kunt contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Na een voorstel rondje begonnen we aan de walk. We startten met zijn allen op een rij, hand in hand, in het midden van de zaal. Er werden 20 stellingen voorgelegd, waarbij je een stap naar voor of naar achter moest doen, of moest blijven staan. De stellingen hadden onder andere betrekking op etniciteit of huidskleur, geaardheid, gender, klasse, en fysieke of mentale beperkingen. Beetje bij beetje kwamen we verder uit elkaar te staan, en op een gegeven moment kon bijna niemand meer elkaars hand vast houden. Na de laatste vraag stonden we allemaal verdeeld over de zaal. Het was een indrukwekkend moment waarbij de machtsstructuren in onze samenleving onmiskenbaar zichtbaar werden gemaakt.

Na de walk volgde een emotioneel kringgesprek, waarbij ruimte geboden werd om je gevoelens te uiten. Het pijnlijke moment waarbij je iemands hand los moest laten, de herinneringen die elke stap naar achter met zich mee bracht en de indruk die je kreeg toen je iedereen op een andere plek zag staan.

Ondanks de heftige gevoelens die het met zich mee bracht, sloten we de avond af met een gevoel van verbondenheid: je hoeft er niet alleen voor te staan. Al met al was het een mooie, leerzame avond.

BIJ1-kleurenbalk