Zoals we al langer zien, is discriminatie op de woningmarkt een groot probleem. Van de Gemeente Utrecht vragen we hierom actie;

- Wij willen een actieplan woningnood, waarin discriminatie op basis van huidskleur, etniciteit, ziekte/handicap, seksualiteit of andere wettelijk verboden gronden actief bestreden wordt. Verhuurders die betrapt worden op deze discrimatie moeten bestraft worden.

- Stop de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen! Sociale huurwoningen moeten sociaal blijven en moeten daarom niet te duur worden of omgezet in ontoegankelijkere koopwoningen.

- Wij willen dat bij de landelijke politiek wordt gepleit voor afschaffing van de verhuurdersheffing, waardoor verhuurders veel geld moeten betalen aan de Rijksoverheid die ook in te bouwen woningen kan worden gestoken.

- Er moeten meer woningen gebouwd gaan worden voor lage en middeninkomens.

Tot slot vinden wij het onverteerbaar dat pandeigenaren panden ongebruikt leeg kunnen laten staan, weigeren te verhuren aan particulieren en zo de druk op de woningmarkt in onze mooie stad verhogen. Daarom vragen wij om krakers niet te verwijderen uit panden die niet gebruikt worden.

De hele stad is nodig om deze ongelijkheid tegen te gaan.Wonen is een recht, geen gunst.

BIJ1 gaat uit van de basis dat iedereen recht heeft op een dak boven het hoofd. Niemand zou op straat moeten slapen en iedereen zou een eigen woning moeten hebben.

Zie artikel Nu.nl: https://www.nu.nl/binnenland/6007673/particuliere-woningmarkt-in-utrecht-discrimineert-op-basis-van-etniciteit.html

BIJ1-kleurenbalk