Utrecht BIJ1 is net als de Utrechtse fracties van Groenlinks, DENK en de PvdD zeer kritisch op deze keuze. Hoe kan het dat een gesubsidieerde instelling die zelf aangeeft dat diversiteit en pluriformiteit voorwaarden waren in het selectie traject toch tot deze keuze komen?

In totaal deden maar liefst 100 kunstenaars van diverse culturele achtergronden en genderidentiteiten mee in de voorselectie. Uiteindelijk werd gekozen voor vijf witte mannen. De verantwoordelijke commissie laat vervolgens na terechte kritiek alsnog weten achter de eigen keuze te blijven staan en blijft volhouden dat diversiteit een belangrijk onderdeel was van de selectie. Wij begrijpen er niks van dat je dit durft te stellen als er van deze diversiteit vervolgens niks terug te zien is. Weinig verassend bleek ook nog eens de gehele selectiecommissie wit en zat er slechts één vrouw aan tafel.

Na alle kritiek op de keuze heeft de afdeling Culturele zaken zich over de zaak gebogen en een advies gegeven. Zij besloten ondanks de problematische uitkomst van het selectietraject uiteindelijk alsnog een positief advies te geven over de keuze voor deze vijf witte mannen. Onder het mom van de bekende dooddoener "we hebben gewoon de beste gekozen" wordt wederom voorbij gegaan aan het belang van diversiteit en de actieve en weloverwogen stappen die hiervoor nodig zijn.

Zo stelde de afdeling Culturele zaken: "Er werd wel een kanttekening geplaatst dat er verder aandacht voor diversiteit en inclusiviteit moet zijn, zowel in de programmering als publieksbenadering. De subsidie is vervolgens verleend."

Hoe denkt de afdeling Culturele Zaken een divers publiek te kunnen aanspreken wanneer er binnen de gemaakte kunstwerken enkel ruimte is voor het dominante witte en mannelijke perspectief? En wanneer initiatieven als dit in het begin al niet in staat blijken hun eigen gebrek aan diversiteit in commissies te zien, te erkennen en te bevragen?

Utrecht BIJ1 vind dit stuitend en pleit ervoor dat organisaties en projecten die subsidie ontvangen zich houden aan richtlijnen mbt diversiteit en inclusie, en indien zij dit niet doen, zij de subsidie niet ontvangen. Subsidies zijn immers (overheids)geld van en voor de burgers, en de groep die hier profijt van heeft dient een juiste afspiegeling te zijn van onze samenleving. Dat is in dit project absoluut niet het geval.

Daarnaast zou het al niet mogen bestaan dat in een project dat diversiteit nastreeft de commissie die de keuzes maakt al geen diversiteit aan perspectieven vertegenwoordigt.

Hoe zit dit Bibliotheek Utrecht?

Lees meer: https://www.duic.nl/politiek/vijf-witte-mannelijke-kunstenaars-met-een-podium-in-bibliotheek-roepen-vragen-op/

BIJ1-kleurenbalk