Utrecht BIJ1 her- en erkent dat actie voor een beter klimaat nodig is. In 2019 riep de gemeente Utrecht de klimaatcrisis uit, maar liet de bevolking daarna aan hun lot over.

Het is NU tijd voor daden in plaats van woorden!

Hierom ondersteunen wij de eisen van de Utrechtse Klimaatcoalitie.

  1. Informeer Burgers
  2. Strijd met ons mee voor (het behoud van) Amelisweerd
  3. Maak de binnenstad autovrij en Openbaar Vervoer gratis
  4. Plant 10.000 bomen en stimuleer biodiversiteit
  5. Garandeer écht duurzame energie.

Voor Utrecht BIJ1 is het daarnaast belangrijk dat gevestigde politieke partijen het probleem niet meer afschuiven op arme landen. De klimaatproblemen zijn een direct gevolg van ons koloniaal verleden, dus wij zijn ook degenen die het moeten oplossen.

Tot slot is het ook tijd voor klimaat toegankelijkheid. Het is tijd dat we het mogelijk maken dat klimaatvriendelijke keuzes niet alleen beschikbaar is voor de mensen met rijk, wit en able-bodied privilege. IEDEREEN moet kunnen rekenen op ondersteuning wanneer ze willen kiezen voor een beter klimaat.

Onze oproep is daarbij; maak maatregelen die:

  • het mogelijk maken voor iedereen om het betere alternatief te kiezen,
  • het systemische en systematische probleem van klimaatverandering daadwerkelijk aanpakken,
  • gemarginaliseerde groepen in de samenleving niet onevenredig benadelen,
  • recht doen aan groepen die onevenredig hard worden getroffen door klimaatverandering,
  • duidelijk en toekomstbestendig zijn.

De tijd van mooie woorden is voorbij, de tijd van halfslachtige maatregelen is voorbij. Het is tijd voor een systeemverandering.

Daarom is Utrecht BIJ1 erbij op 29 februari 2020 in de Klimaatmars. Kom ook! Zie het Facebook-evenement voor meer informatie.

BIJ1-kleurenbalk