Precies 51 jaar na de Stonewall Riots in Amerika, organiseerden Niet normaal* en Stichting Prisma Groep de Utrecht Pride Demo. Dit protest voor LHBTQIA+ rechten werd ernstig verstoord door de politie. Demonstranten voelden zich geïntimideerd en de demo werd vroegtijdig beëindigd. BIJ1 vindt het demonstratierecht een groot goed en wil opheldering over de acties van de politie vandaag.

Dit jaar kon er vanwege het Coronavirus geen Utrecht Pride Parade plaatsvinden. Er is voor veel personen en identiteiten die buiten hetero en homonormatieve kaders vallen in de reguliere Pride, zelfs als deze had plaatsgevonden, nauwelijks ruimte. Daarom namen trans en queer mensen in Utrecht de straat terug om te protesteren tegen aanhoudend racisme en uitsluiting. Trans & intersekse personen, queer mensen van kleur en LGBTQIAP+ vluchtelingen krijgen in grote(re) mate te maken met discriminatie, maginalisering en politiecontrole. Ook deze strijd is intersectioneel; alle vormen van uitsluiting zijn met elkaar verbonden en vinden elkaar op verschillende kruispunten. De Pride dient in de basis anti racistisch en inclusief te zijn.

To claim anti- black racism is not a struggle in the community is both erasure of the many black people within the community, the black trans women that have started this very movement and denying the imperialist roots of homophobia and transphobia.
Via Twitter @PISSWIFE

Wij zetten onze vraagtekens bij het handelen van de politie tijdens dit protest. Er werden foto's van demonstranten gemaakt omdat zij Kick Out Zwarte Piet shirts aanhadden of Black Lives Matter borden bij zich droegen. Door meerdere aanwezigen van de Pride Demo werd de houding van de politie als intimiderend ervaren.

Door de aanhoudende bemoeienis van de politie is bij de aanvang ruim een uur verloren gegaan en heeft de mars niet de tijd gekregen die aanvankelijk was toegezegd. Met dit handelen heeft de Utrechtse politie op meerdere wijzen het demonstreren zeer moeilijk gemaakt. Wij vragen ons af: Welke reden had de politie om de demonstratie uit te stellen en foto’s te maken van de demonstranten? Was dit gedrag van de politie wenselijk en rechtmatig? Wat was de rol van de waarnemend burgemeester?

Wij vinden dat het grondrecht om te demonstreren beschermd moet worden daarom stellen wij deze vragen bij het optreden van de politie tijdens deze demo. Want wat vandaag gebeurd is, oogt niet zuiver. Opheldering is nodig.

Utrecht BIJ1 doet een dringend beroep op de Utrechtse gemeenteraad om vragen te stellen over het optreden van de politie en de waarde die het gemeentebestuur aan het democratische grondrecht van demonstratie hecht. No justice, no peace!

BIJ1-kleurenbalk