Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Geen plek voor transhaat in onze stad


11-09-2023

Afgelopen zaterdag vond er in park Paardenveld een bijeenkomst plaats van ‘Let women speak’, een transfobe organisatie die is opgericht door de Britse Kellie-Jay Keen-Minshull en die het heulen met fascisten en neo-nazi’s niet schuwt. Vanzelfsprekend laten we dit niet zomaar gebeuren in onze stad. Met potten, pannen, toeters en megafoons in de hand trokken we met ruim 300 tegendemonstranten ten strijde om een oorverdovend tegengeluid te geven. Utrecht BIJ1 was ook aanwezig bij de tegendemonstratie. Wat ons betreft geven we deze anti trans retoriek geen centimeter ruimte. Lees hier ook een verslag van de demo via doorbraak.eu

Het was goed om te merken dat onze tegendemonstratie de ruimte kreeg en de burgemeester haar best heeft gedaan het demonstratierecht zo goed mogelijk te beschermen. Wel maken wij ons grote zorgen om het feit dat discriminerende en haatdragende bijeenkomsten als die van Let women speak kunnen en mogen plaatsvinden. Voor een boodschap die zo onverhuld discriminerend is en in strijd met Artikel 1 van de grondwet, zou in onze stad geen ruimte moeten zijn. We zullen hier vanuit de fractie van Utrecht BIJ1 verder over in debat gaan tijdens het commissiedebat over demonstratierecht dat later dit jaar op de agenda staat (datum volgt nog). 

Utrecht BIJ1 wil blijven benadrukken dat transfobie geen mening is. De bijeenkomst van ‘Let Women Speak’ gelijkwaardig tegenover de tegendemonstratie zetten als twee uiteenlopende meningen, doet de situatie geen recht. De een is er letterlijk op uit de mensenrechten van een ander te beperken en de ander staat daar juist om diens rechten te verdedigen. De giftige boodschap van anti-trans groepen heeft daarnaast directe gevolgen voor de fysieke veiligheid van trans personen. Van de week nog publiceerde de Groene Amsterdammer een artikel waarin te lezen was dat de online haat tegen trans personen in de afgelopen drie jaar maar liefst vijf keer zo groot is geworden. In het artikel was ook te lezen dat deze haat in 56% van de gevallen gevoed wordt door het idee dat er een ‘gender ideologie’ is die onderdeel is van een opgedrongen agenda. Helaas zien we dat dit idee steeds meer gemeengoed wordt waardoor de veiligheid van trans mensen schrikbarend hard terugloopt. Die cijfers zijn aantoonbaar, tastbaar en voelbaar in onze communities. Dat is heel anders dan de ingebeelde onveiligheid van de TERF’s (trans exclusionary radical feminists) die beweren dat hun ‘vrouwenrechten’ onder druk staan door de emancipatie van trans personen.

Maar dat is niet alles. De transhaat van organisaties als ‘Let women speak’ staat niet op zichzelf. Zij gebruiken ‘feminisme’ als dekmantel om de meest fascistische bagger te spuien. Het is dan ook tekenend dat in de line up van sprekers ook ruimte wordt gemaakt voor mensen zoals Yvette Evers van de openlijk fascistische NVU (Nederlandse Volks Unie), die na een speech waarin ze schaamteloos uitspreekt dat je aan ‘homo’s niks hebt’ en ‘het toch jammer zou zijn als je mensen niet meer voor flikker mag uitschelden’ op een luid applaus en een bedankje van organisator Caroline Franssen kan rekenen. Ook valt op dat bij een evenement waarbij zogenaamd vrouwen aan het woord moeten komen een massa aan witte cis mannen bij de hekken staat om het ‘vrije woord’ te verdedigen. Merkwaardig was ook de aanwezigheid van een SP-lid met zichtbare partijbanner. Dat verbaast ons niet want ‘Let women speak’ manifestaties worden steevast bezocht en gesteund door neo-nazi’s. Ook de SP heeft er al langere tijd een handje van solidariteit in te ruilen voor populistisch nationalisme. Dat vinden zij overigens zelf niet, dus wij zijn erg benieuwd of de SP bereid is om afstand te nemen van dit individu.

Kortom, het ging afgelopen zaterdag om veel meer dan alleen het verkondigen van het onware frame dat trans vrouwen een gevaar zijn in vrouwenkleedkamers. Het gaat om groeperingen met fascistische ideeën die elkaar opzoeken en samen met steeds meer (verbaal) geweld het witte cis hetero patriarchaat verdedigen. Iedereen die daarvan afwijkt is volgens hen een (woke) gevaar. En deze zelfbenoemde feministen schuwen niet om zichzelf als slachtoffer aan te wijzen. Slachtoffer van zogenaamde opgedrongen LHBTI+ agenda’ en van ruimte of mensenrechten die anderen voor zichzelf proberen op te eisen. En wanneer je dan vervolgens in verzet komt omdat je je eigen veiligheid en rechten door deze groepen en ideeën ziet teruglopen, dan wordt je vaak ook nog eens aangewezen als de agressor. Dat is levensgevaarlijk. Het zijn niet de mensen die zich verdedigen of terugvechten die het probleem zijn. Het probleem is dat het tegenwoordig doodnormaal is om iemands recht om te bestaan te ontkennen en te doen alsof dit een mening is.

En daarom zal Utrecht BIJ1 tot het bittere eind blijven strijden om een einde te maken aan het normaliseren van transhaat, xenofobie, racisme of fascisme. Want wat betekent het als we een stad willen zijn die inclusie viert en ruimte wil scheppen voor iedereen, maar we tegelijkertijd ook ruimte bieden aan mensen en events die hier het tegenovergestelde van zijn? Wat betekent het als je tolerant bent naar intolerantie? Hoe gaan we om met artikel 1 van onze grondwet en beschermen we tegelijkertijd het recht op demonstratie? 

Deze strijd is nog lang niet voorbij. Nu waren het de queers die zich luid van zich lieten horen. Maar in de strijd voor trans rechten hebben we iedereen nodig. Juist als je cis of hetero bent, of allebei. Deze strijd vraagt om veel meer dan 1 keer per jaar tijdens de Pride kijken naar een botenparade. Wees solidair. Blijf lawaai maken. 

Foto: Oscar Brak


Gerelateerde artikelen

Utrecht BIJ1 stelt schriftelijke vragen over banden Utrecht en Israël

Lees hieronder de schriftelijke vragen van Utrecht BIJ1 aan het college: Sinds het losbarsten van het geweld op 7 oktober is de wereld verscheurd over wat zich in Palestina afspeelt. Hoewel de gebeurtenissen en het buitensporige geweld van deze maand voor velen in het Westen en dus ook in Utrecht pas de eerste kennismaking zijn […]

Lees meer

Kleur bekennen over genocide in Palestina is ook lokaal van belang

Op donderdag 9 november vond de gemeenteraadsvergadering rondom de programmabegroting van 2024 plaats. Utrecht BIJ1 Raadslid Stevie Nolten opende tijdens deze Raad haar bijdrage door aandacht te vragen voor de genocide in Palestina. Helaas werd zij hierbij door de burgemeester onderbroken met het verzoek om het debat hierover niet verder uit te lokken. Dat terwijl […]

Lees meer

Bijdrage Algemene beschouwingen: “Stop met schijnoplossingen”

Na één jaar in de raad maakt BIJ1 de balans op. Wat is er veranderd in de Utrechtse samenleving? Net als voor verschillende soorten armoede, dealen we met opstapelende crisisvarianten. En na een jaar lang wennen aan onze intersectionele analyses, weet de raad nu dat BIJ1 deze crises niet los van elkaar ziet, maar deze […]

Lees meer