Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.


Inhoudsopgave

[facetwp facet="themas"]

DOE
MEE

Programma


29-01-2022

VOOR EEN GELIJKWAARDIG UTRECHT

Antiracisme en dekolonisatie

 • Er komt breed onafhankelijk onderzoek naar racisme binnen alle niveaus van de gemeente Utrecht.
 • De aanpak van racisme in alle facetten van de gemeente wordt topprioriteit.
 • Alle Utrechtse gemeentelijke instanties zijn in 2026 een afspiegeling van de diversiteit van de lokale bevolking.
 • Discriminatie geldt als grond voor ontslag.
Lees meer

Antiracisme en dekolonisatie

 • Er komt breed onafhankelijk onderzoek naar racisme binnen alle niveaus van de gemeente Utrecht.
 • De aanpak van racisme in alle facetten van de gemeente wordt topprioriteit.
 • Alle Utrechtse gemeentelijke instanties zijn in 2026 een afspiegeling van de diversiteit van de lokale bevolking.
 • Discriminatie geldt als grond voor ontslag.
Lees meer

Asiel en migratie

 • Elk mens verdient een waardig bestaan.
 • De gemeente organiseert de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten.
 • De gemeente werkt niet mee aan gedwongen uitzetting van ongedocumenteerde mensen.
 • De gemeente zet zich in tegen alle uitzettingen, razzia’s en dergelijke.
Lees meer

Asiel en migratie

 • Elk mens verdient een waardig bestaan.
 • De gemeente organiseert de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten.
 • De gemeente werkt niet mee aan gedwongen uitzetting van ongedocumenteerde mensen.
 • De gemeente zet zich in tegen alle uitzettingen, razzia’s en dergelijke.
Lees meer

Digitale en technologische voorzieningen

 • De gemeente herziet haar websites en maakt deze gebruiksvriendelijker en toegankelijker.
 • De gemeente creëert een duidelijk online overzicht van de manieren waarop mensen de lokale politiek kunnen volgen.
 • Het wordt toegankelijker en makkelijker om subsidie- en fondsenmogelijkheden online te onderzoeken en aan te vragen.
 • De gemeente gaat er streng op toezien dat de privacy van haar inwoners volledig wordt gegarandeerd.
Lees meer

Digitale en technologische voorzieningen

 • De gemeente herziet haar websites en maakt deze gebruiksvriendelijker en toegankelijker.
 • De gemeente creëert een duidelijk online overzicht van de manieren waarop mensen de lokale politiek kunnen volgen.
 • Het wordt toegankelijker en makkelijker om subsidie- en fondsenmogelijkheden online te onderzoeken en aan te vragen.
 • De gemeente gaat er streng op toezien dat de privacy van haar inwoners volledig wordt gegarandeerd.
Lees meer

Infrastructuur, publieke ruimte en sport

 • Het openbaar vervoer is gratis, van goede kwaliteit, stipt en bij voorkeur in handen van de gemeente of het OV-bedrijf.
 • De gemeente communiceert duidelijk dat stoepen op drukke plekken rolstoeltoegankelijk moeten blijven.
 • Middels de U-pas zorgt de gemeente ervoor dat sporten voor iedereen betaalbaar is.
 • Scholen worden gestimuleerd om veel verschillende sporten aan kinderen te presenteren.
Lees meer

Infrastructuur, publieke ruimte en sport

 • Het openbaar vervoer is gratis, van goede kwaliteit, stipt en bij voorkeur in handen van de gemeente of het OV-bedrijf.
 • De gemeente communiceert duidelijk dat stoepen op drukke plekken rolstoeltoegankelijk moeten blijven.
 • Middels de U-pas zorgt de gemeente ervoor dat sporten voor iedereen betaalbaar is.
 • Scholen worden gestimuleerd om veel verschillende sporten aan kinderen te presenteren.
Lees meer

Klimaatrechtvaardigheid

 • De gemeente doet uitgebreid onderzoek naar de voorspelde en al bestaande gevolgen van de klimaatcrisis op lokaal niveau.
 • De gemeente moet sterk inzetten op snelle en grondige ‘vergroening’ van alle bedrijven in Utrecht.
 • De kosten van de energietransitie worden betaald door de vervuilers.
 • BIJ1 wil het aantal bomen in de gemeente binnen afzienbare tijd fors uitbreiden.
Lees meer

Klimaatrechtvaardigheid

 • De gemeente doet uitgebreid onderzoek naar de voorspelde en al bestaande gevolgen van de klimaatcrisis op lokaal niveau.
 • De gemeente moet sterk inzetten op snelle en grondige ‘vergroening’ van alle bedrijven in Utrecht.
 • De kosten van de energietransitie worden betaald door de vervuilers.
 • BIJ1 wil het aantal bomen in de gemeente binnen afzienbare tijd fors uitbreiden.
Lees meer

Kunst, cultuur en media

 • De gemeente stelt meer subsidie beschikbaar voor opkomende, jonge kunstenaars.
 • De gemeente stimuleert een cultuur waarin kunstprojecten op buurtniveau in verbondenheid gecreëerd worden.
 • De gemeente zet zich actief in om alle roofkunst die zich in Utrecht bevindt terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaren.
 • De toegang tot musea en culturele instellingen wordt gratis.
Lees meer

Kunst, cultuur en media

 • De gemeente stelt meer subsidie beschikbaar voor opkomende, jonge kunstenaars.
 • De gemeente stimuleert een cultuur waarin kunstprojecten op buurtniveau in verbondenheid gecreëerd worden.
 • De gemeente zet zich actief in om alle roofkunst die zich in Utrecht bevindt terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaren.
 • De toegang tot musea en culturele instellingen wordt gratis.
Lees meer

Onderwijs

 • De manier van inschrijving op Utrechtse scholen wordt zo ingericht dat de scholen voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Bijles moet toegankelijk zijn voor iedereen die het nodig heeft.
 • De gemeente neemt klachten over racisme en discriminatie binnen het onderwijs veel serieuzer.
 • De gemeente zet zich in voor een dekolonisatiecommissie op elke school en onderwijsinstelling in Utrecht.
lees meer

Onderwijs

 • De manier van inschrijving op Utrechtse scholen wordt zo ingericht dat de scholen voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Bijles moet toegankelijk zijn voor iedereen die het nodig heeft.
 • De gemeente neemt klachten over racisme en discriminatie binnen het onderwijs veel serieuzer.
 • De gemeente zet zich in voor een dekolonisatiecommissie op elke school en onderwijsinstelling in Utrecht.
Lees meer

Recht op zelfbeschikking

 • Ervaringsdeskundigen worden actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid rond abortuszorg.
 • Anti-abortusdemonstranten worden weggehouden bij abortusklinieken zoals het Vrelinghuis.
 • Met behulp van trainingen van ervaringsdeskundigen vergroot de gemeente gendercompetenties bij ambtenaren.
 • De gemeente gebruikt genderneutrale taal en stopt met het standaard adresseren van inwoners naar gender, ook in persoonlijke post.
lees meer

Recht op zelfbeschikking

 • Ervaringsdeskundigen worden actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid rond abortuszorg.
 • Anti-abortusdemonstranten worden weggehouden bij abortusklinieken zoals het Vrelinghuis.
 • Met behulp van trainingen van ervaringsdeskundigen vergroot de gemeente gendercompetenties bij ambtenaren.
 • De gemeente gebruikt genderneutrale taal en stopt met het standaard adresseren van inwoners naar gender, ook in persoonlijke post.
Lees meer

Toegankelijkheid

 • De gemeente stelt prioriteit aan de agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ en volgt altijd het VN-verdrag Handicap.  
 • De gemeente verankert ervaringsdeskundigheid in het beleid.
 • In alle openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis, moet er een ringleiding zijn voor slechthorende mensen.
 • Informatie in het publieke domein wordt beschikbaar gemaakt in braille.
lees meer

Toegankelijkheid

 • De gemeente stelt prioriteit aan de agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ en volgt altijd het VN-verdrag Handicap.  
 • De gemeente verankert ervaringsdeskundigheid in het beleid.
 • In alle openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis, moet er een ringleiding zijn voor slechthorende mensen.
 • Informatie in het publieke domein wordt beschikbaar gemaakt in braille.
Lees meer

Veiligheid en rechtvaardigheid

 • Voor alle vormen van discriminatie moet het mogelijk zijn om een laagdrempelige en anonieme melding te maken.
 • De gemeente steunt langdurig projecten die mannen stimuleren om gendergerelateerd geweld tegen te gaan.
 • Etnisch profileren wordt afgeschaft.
 • De gemeente ontwikkelt een integrale aanpak tegen gendergerelateerd geweld.
lees meer

Veiligheid en rechtvaardigheid

 • Voor alle vormen van discriminatie moet het mogelijk zijn om een laagdrempelige en anonieme melding te maken.
 • De gemeente steunt langdurig projecten die mannen stimuleren om gendergerelateerd geweld tegen te gaan.
 • Etnisch profileren wordt afgeschaft.
 • De gemeente ontwikkelt een integrale aanpak tegen gendergerelateerd geweld.
Lees meer

Voedselzekerheid en dierenrechten

 • In kantines en op recepties van de gemeente worden alleen nog veganistische maaltijden geserveerd.
 • De nationale wetgeving omtrent het fokken van dieren wordt in Utrecht extra streng gehandhaafd.
 • De gemeente verstrekt vouchers en subsidies aan landbouwers die willen verduurzamen.
 • De gemeente stelt als doel om in 2025 voedselverspilling in Utrecht met 50% te verminderen.
lees meer

Voedselzekerheid en dierenrechten

 • In kantines en op recepties van de gemeente worden alleen nog veganistische maaltijden geserveerd.
 • De nationale wetgeving omtrent het fokken van dieren wordt in Utrecht extra streng gehandhaafd.
 • De gemeente verstrekt vouchers en subsidies aan landbouwers die willen verduurzamen.
 • De gemeente stelt als doel om in 2025 voedselverspilling in Utrecht met 50% te verminderen.
Lees meer

Werk, inkomen, economie en bestaanszekerheid

 • De gemeente zal niet handhaven op de kostendelersnorm.
 • Kinderopvang wordt gratis voor alle ouders die in de gemeente wonen.
 • Bij de gemeente en de semioverheid wordt de mogelijkheid tot een menstruatieverlof ingesteld.
 • Sekswerkers krijgen volledige zeggenschap in het gemeentelijk beleid over sekswerk.
lees meer

Werk, inkomen, economie en bestaanszekerheid

 • De gemeente zal niet handhaven op de kostendelersnorm.
 • Kinderopvang wordt gratis voor alle ouders die in de gemeente wonen.
 • Bij de gemeente en de semioverheid wordt de mogelijkheid tot een menstruatieverlof ingesteld.
 • Sekswerkers krijgen volledige zeggenschap in het gemeentelijk beleid over sekswerk.
Lees meer

Wonen

 • Er worden meer sociale huurwoningen gebouwd.
 • Er worden voldoende betaalbare woningen gebouwd voor starters, studenten en jongeren die niet meer thuis willen en kunnen wonen.
 • De gemeente gaat de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties tegen.
 • Minstens 50% van de nieuwe woningen is bestemd voor de sociale huur.
lees meer

Wonen

 • Er worden meer sociale huurwoningen gebouwd.
 • Er worden voldoende betaalbare woningen gebouwd voor starters, studenten en jongeren die niet meer thuis willen en kunnen wonen.
 • De gemeente gaat de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties tegen.
 • Minstens 50% van de nieuwe woningen is bestemd voor de sociale huur.
Lees meer

Zorg

 • Het werk van mantelzorgers moet erkend en geherwaardeerd worden.
 • Jongeren en hun ouders krijgen een grotere rol in de beoordeling van de kwaliteit van de jeugdzorg.
 • Transzorg wordt meegenomen in de sociaal-medische kaart van de gemeente.
 • Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs.
lees meer

Zorg

 • Het werk van mantelzorgers moet erkend en geherwaardeerd worden.
 • Jongeren en hun ouders krijgen een grotere rol in de beoordeling van de kwaliteit van de jeugdzorg.
 • Transzorg wordt meegenomen in de sociaal-medische kaart van de gemeente.
 • Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs.
Lees meer