Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Onderzoek institutioneel racisme Gemeente Utrecht


19-09-2022

Onlangs werd door het college de Raadsbrief ‘Rapport onderzoek institutioneel racisme gemeente Utrecht’ gepubliceerd. Hierin stelt het college dat er in het onderzoek binnen de gemeente geen institutioneel racisme kon worden aangetoond. Wel zijn er in de uitvoeringspraktijk bij de BOA’s aanwijzingen gevonden van institutioneel racisme en was het onderzoek op de andere beleidsterreinen te beperkt om institutioneel racisme uit te sluiten.

Voor Utrecht BIJ1 doet taal ertoe. Een onderzoek dat enerzijds aanwijzingen van racisme heeft gevonden en aan de andere kant toegeeft dat het onderzoek te beperkt was om het op andere gebieden uit te sluiten, stelt niet dat het institutionele racisme er in zijn geheel niet is. De interpretatie van het college is daarom wat ons betreft onjuist en schadelijk en wekt ten onrechte de suggestie dat er geen institutioneel racisme bestaat binnen Gemeente Utrecht.

Utrecht BIJ1 is het niet eens met hoe het college de onderzoeksresultaten heeft gelezen en welke conclusies zij hier vervolgens aan verbindt. Daarom ging Raadslid Stevie Nolten hierover in debat tijdens het commissiedebat. Hieronder een aantal fragmenten uit onze bijdrage.

Helaas leverde het debat niet op wat wij hadden gehoopt. De fractie van Utrecht BIJ1 besloot daarom om tijdens de eerstvolgende Raadsvergadering, die plaats vond op 15 september 2022, een actuele motie in te dienen. In deze motie, die mede ondertekend werd door EenUtrecht en Partij voor de Dieren Utrecht, verzochten wij het college om de conclusies uit het rapport correct over te nemen, de foutieve interpretatie recht te zetten en hierover excuses te maken aan de bewoners van Utrecht. De motie haalde het niet.

De komende tijd zullen wij blijven inzetten op goed en diepgaand vervolgonderzoek en een passende aanpak wanneer iemand zich binnen Gemeente Utrecht schuldig maakt aan racisme. Institutioneel racisme is een mensenrechtenschending en in strijd met Artikel 1 van de grondwet. We kunnen dat niet vaak genoeg blijven herhalen. Wat ons betreft kunnen we racisme pas aanpakken als we het volledig erkennen. Daarin is wat ons betreft geen plaats voor foute interpretaties of dingen mooier maken dan ze zijn.


Gerelateerde artikelen

Maidenspeech Stevie Nolten

Kersvers Raadslid Stevie Nolten hield tijdens de Algemene Beschouwingen op donderdag 9 juni haar Maidenspeech. Kijk ‘m terug en lees de tekst hier! De video kun je hier bekijken Dank U wel voorzitter. Ik sta hier als volksvertegenwoordiger: een jonge queer vrouw van kleur, maar ook als een cis persoon, zonder fysieke beperkingen, academisch opgeleid […]

Lees meer

Reclaim Pride

De Pride maand is gisteren van start gegaan! In het kader daarvan vaart zaterdag 4 juni de Utrechtse Canal Pride door onze grachten. Ondanks dat Pride voor veel mensen een feestje is vol kleur, glitters en het vieren van diverse vormen van liefde, wil Utrecht BIJ1 graag de aandacht blijven vestigen op de essentie van […]

Lees meer

Tijd voor goede transgenderzorg!

Op 22 mei is er op het Domplein een demonstratie voor betere transgenderzorg. Dit is omdat transgenderzorg in Nederland niet goed geregeld is. Transzorg in Nederland is ontoegankelijk en duurt te lang. Dit komt omdat vrijwel alle transzorg via het VUmc in Amsterdam moet gaan. Veel huisartsen en ziekenhuizen weigeren trans personen te helpen en […]

Lees meer