Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Recht op zelfbeschikking


29-01-2022
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Storm Vogel

Het individuele recht op zelfbeschikking is een belangrijk recht en dient te allen tijde beschermd en nageleefd te worden. Het houdt in dat iedereen het recht heeft zelf te kunnen beslissen over het eigen lichaam en het eigen leven. Je hebt recht op juiste informatie over zaken die betrekking hebben op jouw leven en lichaam. Zo kun je weloverwogen keuzes maken. Dit betekent ook dat je het recht hebt om je te kleden zoals jij wilt, lief te hebben wie jij wilt, jezelf uit te drukken zoals jij wilt, te geloven waarin jij wilt en te gaan en staan waar jij wilt. Het recht of zelfbeschikking kent echter grenzen. Jouw recht op zelfbeschikking mag ditzelfde recht van anderen nooit beperken. Vrijheden voor jou moet altijd evenredig zijn met vrijheden voor anderen.

Het recht op zelfbeschikking is voor sommige mensen in Nederland in gevaar. Aan islamitische vrouwen wordt bijvoorbeeld opgelegd hoe zij zich moeten kleden door het ‘Gedeeltelijk Verbod Gezichtsbedekkende Kleding’ ‘Gedeeltelijk Verbod Gezichtsbedekkende Kleding’ Hierdoor mogen zij geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen in onderwijs- en zorginstellingen, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen.. Het recht op zelfbeschikking is ook in gevaar voor mensen die een abortus ondergaan, omdat zij regelmatig worden bedreigd bij de ingang van abortusklinieken. Los van de bedreigingen beslissen mensen zonder baarmoeder nog steeds in grote mate over de rechten van hen met baarmoeder. Verder wordt de identiteit van non-binaire non-binaire Iemand die zich niet thuis voelt in de hokjes ‘man’ of ‘vrouw.’ personen niet officieel erkend in Nederland, hebben mensen met ondraaglijk fysiek en psychisch lijden te weinig rechten om hun leven op een waardige en zelfgekozen manier te beëindigen en is er weinig juridische ruimte voor niet-traditionele gezinnen, bijvoorbeeld voor hen die met meer dan twee mensen een kind willen opvoeden. Ook is het moeilijk om bijvoorbeeld een erfenis na te laten aan een beste vriend. 

BIJ1 staat achter de intersectionele feministische intersectionele feministische Feminisme dat niet alleen gaat over vrouw-zijn, maar ook om een combinatie van samenhangende factoren die het leven beïnvloeden, zoals ras, klasse, seksualiteit en beperking. beweging die het recht op zelfbeschikking voor iedereen wil waarborgen. Het recht op zelfbeschikking gaat verder dan het realiseren van een regenboogfietspad. BIJ1 pleit voor de volgende punten.

 1. De gemeente stopt met het subsidiëren van organisaties die alleen voorwaardelijke hulp bieden aan ongewenst zwangere personen. 
 1. Ervaringsdeskundigen worden actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid rond abortuszorg. Groepen zoals Abortuskliniek Vrelinghuis Utrecht komen in aanmerking voor subsidies. 
 1. Anti-abortusdemonstranten worden weggehouden bij abortusklinieken zoals het Vrelinghuis. Door boetes en het ontbinden van demonstraties bij klinieken wordt het lastigvallen van bezoekers van abortusklinieken actief ontmoedigd. Abortusklinieken krijgen een hotline naar de meldkamer van 112. GGD’s verwijzen actief naar klinieken en artsen die de keuze voor abortus respecteren.
 1. Mensen die als kind zijn geadopteerd hebben het recht op informatie over hun biologische ouders. Bij binnenlandse adopties betekent dit dat afstammingsgegevens niet uit archieven mogen worden gewist. Bij buitenlandse adopties moet de overheid hebben gecontroleerd of de biologische ouders hebben ingestemd met de adoptie. Gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, oorspronkelijke naam, namen van ouders en familie moeten op aanvraag beschikbaar zijn. De gemeente werkt hier actief aan mee.
 1. De gemeente gebruikt genderneutrale taal en stopt met het standaard adresseren van inwoners naar gender, ook in persoonlijke post.
 1. Met behulp van trainingen van ervaringsdeskundigen vergroot de gemeente gendercompetenties gendercompetenties Competenties en gevoeligheid rondom genderzaken, feministisch en trans/queer bewustzijn en gevoeligheid en de vaardigheid deze in beleid te vertalen. Hieronder vallen ook non-traditionele gezinssamenstellingen. bij ambtenaren.
 1. De gemeente organiseert en/of ondersteunt de ‘Transgender Gedenkdag’ op 20 november en de ‘Intersekse Dag van Herinnering‘ op 6 november.
 1. De gemeente onderzoekt samen met notarissen hoe het makkelijk gemaakt kan worden om erfenissen aan niet-familieleden na te laten. 
 1. Waar mogelijk faciliteert en steunt de gemeente het vervroegd beëindigen van het leven van mensen met zwaar fysiek of psychisch lijden. De gemeente gaat in gesprek met zorgverleners over het uitbreiden van de mogelijkheden.
 1. Alle vormen van religieus onderwijs, scholen en gebedshuizen worden volgens gelijke criteria beschermd.
 1. De gemeente doet alles in haar macht om het recht op zelfbeschikking van islamitische vrouwen te waarborgen. Gemeenteraadsleden, de burgemeester en wethouders spreken zich uit tegen actieve handhaving van het ‘Gedeeltelijk Verbod Gezichtsbedekkende Kleding.’ 
 1. Er komt meer keuzevrijheid in het opnemen van vrije dagen op basis van religieuze overtuiging. De gemeente zal dit actief faciliteren, zowel op het werk als in het onderwijs. 
 1. De gemeente faciliteert extra begraafplaatsen voor eeuwige grafrust als daar vraag naar is.