Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Utrecht BIJ1 pleit voor transkliniek in de stad


20-10-2022

Achter de schermen zijn Utrecht BIJ1 en D66 Utrecht al een tijdje bezig om via de Raad geld vrij te maken voor het starten van een transkliniek in Utrecht. Trans United Europa en GGD Utrecht schreven hiervoor een projectplan en zoeken hierin ook de lokale samenwerking met Colored Qollective .

Op woensdag 19 oktober hebben wij het amendement aangekondigd dat we hierover gaan indienen. Op 10 november stemmen we hierover in de Raad Programmabegroting. Als we een meerderheid halen (waarop we erg hopen) dan komt er geld vrij voor het starten van een driejarige pilot!Lees hier de bijdrage van Stevie Nolten tijdens het commissiedebat:

Dank voorzitter,

Transzorg is een terugkerend onderwerp van gesprek. Enkele weken geleden zagen we hoe in de Tweede Kamer uitgebreid werd gedebatteerd over een aanpassing in de transgenderwet. Een lelijk debat, waarin het bestaansrecht van trans personen continu ter discussie wordt gesteld door partijen en politici, die zich in het legen van hun onderbuik niet laten storen door feiten. Een debat waarin niet de mensenrechten van trans personen centraal staan, maar de steeds meer genormaliseerde transhaat. Trans en non binaire personen moeten vanaf de zijlijn toekijken hoe voornamelijk cispersonen met elkaar van gedachten wisselen over hun legitimiteit, hun lichamen en hun veiligheid. In de media worden ze weggezet als maatschappelijk gevaar terwijl zíj juist degenen zijn die ontzettend veel haat en geweld ontvangen.

Ondertussen is de wachttijd op transzorg inmiddels 4 jaar. Door de landelijke monopolie van het VU kunnen trans en non binaire mensen nergens terecht. En als zij aan de beurt zijn, lopen zij binnen het systeem aan tegen artsen zonder ervaringskennis waaraan zij moeten bewijzen of ze wel trans genoeg zijn, en waarin alleen ruimte is voor transitie tussen de hokjes man en vrouw. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want dit zijn nog de mensen die de weg naar het medische systeem weten te vinden. Binnen de trans gemeenschap bevinden zich ontzettend veel mensen die niet op de radar zijn van zorgprofessionals. Denk aan trans personen met een bi-culturele achtergrond, trans personen met een vluchtstatus, die ongedocumenteerd zijn, sekswerkers of sociaal economisch kwetsbaar zijn. Laat staan personen die zich op een kruispunt hiervan bevinden. Het is zorg die deze mensen nu niet krijgen, maar waar zij wél recht op hebben.

Juist daar waar het landelijke beleid faalt en deze mensen aan hun lot overlaat, hebben we een taak in onze stad. Dat wordt onderschreven door de honderden mensen zich hierover luid lieten horen tijdens de Transzorg U demo op het Domplein van de zomer. En de kans om dit op te pakken dient zich nu aan. In januari 2021 opende Trans United Europe in samenwerking met de GGD een transkliniek in Amsterdam. Een kliniek die zich o.a. richt op medische begeleiding bij hormoongebruik, maar ook brugfunctie heeft naar seksuele gezondheidszorg zoals SOA & HIV tests, andere vormen van ondersteuning en het bieden van een veilige huiskamer. Een zeer succesvolle kliniek waar inmiddels zoveel mensen aanspraak op maken dat Amsterdam de grote toestroom, waaronder ook mensen uit Utrecht, niet meer aankan.

Om die reden presenteerde Trans United Europe en GGD Utrecht een projectplan om ook in Utrecht een transkliniek te openen naar het Amsterdamse model. Voor de lokale binding zal hierin samenwerking worden gezocht met Colored Qollective. Een van de meest belangrijke speerpunten in het plan is ervaringsdeskundigheid. Daarom heeft dit plan pas slagingskans wanneer Trans United Europe hierin het voortouw neemt. Alleen dan kan de intersectionele en ervaringsdeskundige insteek worden gewaarborgd en de veiligheid en laagdrempeligheid worden gecreëerd die in de reguliere transzorg zo ontbreekt.

Na eerdere mondelinge vragen heeft het college voor deze kliniek twee scenario’s verkend. Een maximaal scenario a 270.000 euro per jaar en een minimaal scenario a 70.000 euro. Trans United Europe geeft aan voorkeur te hebben voor dat laatste, met een 3 jarige pilot. Daarnaast zouden zij graag naast de vrijwilligers, een vast aanspreekpunt uit de trans gemeenschap willen aanstellen, in de vorm van een community manager. In totaliteit zou deze 3 jarige pilot dan 240.000 euro kosten.

Daarom de volgende vragen aan het college:

  1. We zien in de Programmabegroting geen geld opgenomen voor transzorg. Is de wethouder het met BIJ1 eens dat het wel van groot belang is dat een kliniek als deze er in Utrecht komt? En kan de wethouder aangeven of het mogelijk zou zijn dekking te vinden in het aanvullend algemeen dekkingsreserve?
  1. Deelt de wethouder het met BIJ1 dat het minimale scenario, inclusief de community manager, de meest wenselijke variant is en kan zij iets zeggen over de haalbaarheid van dit scenario, ook betreft de borging op de lange termijn? 
  1. Ziet het college mogelijkheden om de vrijwilligersvergoedingen iets te verhogen, aangezien deze nu nog wat karig afsteken ten opzichte van de kosten van het medische personeel?

BIJ1 neemt de antwoorden van het college graag mee wanneer we samen met D66 bij de Raad programmabegroting een amendement indienen over de Transkliniek pilot. Wij hopen alle partijen in de Raad aan onze zijde te vinden om dit amendement te steunen, in het bijzonder de partijen die het Regenboogakkoord hebben ondertekend. Zodat wij in Utrecht samen het signaal kunnen afgeven dat wij er in onze stad alles aan zullen doen om trans personen de zorg te geven waar ze recht op hebben, en tegelijk een voorbeeld te stellen voor de rest van het land.

Tot zover mijn betoog.


Gerelateerde artikelen

Ruime meerderheid Gemeenteraad stemt voor voorstel Transkliniek in Utrecht

De komst van een kliniek voor transzorg in Utrecht is een feit. Achter de schermen zijn Stevie Nolten van Utrecht BIJ1 en Nadia Stylianou van D66 Utrecht al een aantal maanden bezig met een plan om zo’n kliniek mogelijk te maken. Trans United Europe en GGD regio Utrecht schreven hiervoor een projectplan en zoeken hierin […]

Lees meer

Onderzoek institutioneel racisme Gemeente Utrecht

Onlangs werd door het college de Raadsbrief ‘Rapport onderzoek institutioneel racisme gemeente Utrecht’ gepubliceerd. Hierin stelt het college dat er in het onderzoek binnen de gemeente geen institutioneel racisme kon worden aangetoond. Wel zijn er in de uitvoeringspraktijk bij de BOA’s aanwijzingen gevonden van institutioneel racisme en was het onderzoek op de andere beleidsterreinen te […]

Lees meer

Maidenspeech Stevie Nolten

Kersvers Raadslid Stevie Nolten hield tijdens de Algemene Beschouwingen op donderdag 9 juni haar Maidenspeech. Kijk ‘m terug en lees de tekst hier! De video kun je hier bekijken Dank U wel voorzitter. Ik sta hier als volksvertegenwoordiger: een jonge queer vrouw van kleur, maar ook als een cis persoon, zonder fysieke beperkingen, academisch opgeleid […]

Lees meer