Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Veelgestelde vragen

 • Wat bedoelen jullie met 'Beken Kleur'?

  Wij spreken ons uit tegen racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie. Voor meer gelijkwaardigheid. En zodra jij dat ook doet, laat je zien aan wiens kant je staat en wat voor jou belangrijk is. Oftewel: je bekent kleur.

 • Wat bedoelen jullie met 'Radicale Gelijkwaardigheid'?

  Radicaal betekent “tot op de wortel”. We zijn dus niet voor symptoombestrijding en pleisters plakken, maar willen het systeem bevragen en de oorzaak van ongelijkwaardigheid aanpakken. Daarvoor moeten er soms ongemakkelijke gesprekken worden gevoerd, moeten we niet bang zijn om uit te spreken wat het probleem is en kritisch kijken naar wat ‘normaal’ wordt gevonden.

 • Wat is het verschil tussen BIJ1 en andere linkse partijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren?

  Het voornaamste verschil is dat onze partij is ontstaan uit een noodzaak om onszelf terug te zien in de politiek. Er zit momenteel geen enkel zwart persoon in de Tweede Kamer. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd, evenals mensen van kleur, Nederlanders van de overzeese gebieden van ons Koninkrijk, mensen met een beperking of neurodiversiteit, trans of non-binaire personen en jonge mensen. Onze kandidatenlijst bestaat juist uit deze mensen, omdat wij geloven dat zij ook recht hebben op vertegenwoordiging. Die noodzaak om ons geluid te laten horen, niet óver mensen te praten maar mét de mensen om wie het gaat, zit doordrongen in onze partij. Gelijkwaardigheid, anti-discriminatie en systeemverandering is geen los hoofdstuk in ons programma: het zit verweven in elk programmapunt. Dat is een essentieel verschil met andere (linkse) partijen.

 • Maar er zijn toch al te veel partijen in Nederland? Waarom zou ik stemmen op een nieuwe splinterpartij?

  Als je stemt op wat je kent, krijg je het beleid dat je kent. Wij denken dat het tijd is voor een nieuwe politiek, met nieuwe gezichten, nieuwe stemmen en nieuwe ideeën.

 • Heeft het zin om te stemmen op een partij die misschien maar 1 zetel krijgt?

  Ja, dat heeft zeker zin! Eén zetel voor BIJ1 zal een veel groter effect hebben dan een extra zetel voor een andere linkse partij. Sylvana Simons heeft in Amsterdam en in de Tweede Kamer ook laten zien dat BIJ1 met 1 zetel heel veel kan bereiken en het gesprek kan veranderen. Alleen al de aanwezigheid van een vrouw van kleur die structureel aandacht zal vestigen op solidariteit, rechtvaardig beleid en gelijkwaardigheid, zal een grote meerwaarde zijn voor de Utrechtse Gemeenteraad. BIJ1 trekt linkse partijen weer verder naar links. Dat betekent dat één zetel voor BIJ1 een algeheel sterker linkse politiek betekent.

 • Is BIJ1 er ook voor witte mensen?

  Jazeker! BIJ1 gelooft dat een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving voor iedereen beter is, dus ook voor witte mensen. Bovendien is racisme niet de enige vorm van onderdrukking waartegen BIJ1 strijdt. Het is onderdeel van een kapitalistisch en koloniaal systeem dat we moeten ontmantelen. Er is nog te veel ongelijkwaardigheid in ons land te vinden om ons op één groep van de samenleving te richten.

 • Waarom hebben jullie het altijd over kleur? Is dat niet racistisch?

  We moeten het hebben over kleur, omdat kleur en afkomst nog steeds een grote invloed heeft op onze levens. Natuurlijk zijn er ook andere factoren die tot achterstelling leiden, zoals je genderidentiteit, geslacht, seksuele voorkeur, gezondheid of uiterlijk. En ook dat zullen we benoemen. Er is sprake van institutioneel racisme in onze samenleving. Dat hebben we gezien bij het toeslagen schandaal, we zien het in Utrecht op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Dat is niet rechtvaardig. Om racisme aan te pakken, moeten we het probleem benoemen. Pas als mensen inzien dat een verschil in kleur een verschil in kansen betekent, kan er iets aan gedaan worden.