Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kleur bekennen over genocide in Palestina is ook lokaal van belang


16-11-2023

Op donderdag 9 november vond de gemeenteraadsvergadering rondom de programmabegroting van 2024 plaats. Utrecht BIJ1 Raadslid Stevie Nolten opende tijdens deze Raad haar bijdrage door aandacht te vragen voor de genocide in Palestina. Helaas werd zij hierbij door de burgemeester onderbroken met het verzoek om het debat hierover niet verder uit te lokken. Dat terwijl andere raadsleden wel de kans kregen om hierover te spreken, zowel in hun bijdragen als interrupties. Wij zijn allerminst blij met deze gang van zaken. Partijen gaan over hun eigen spreektijd, en als wij als partij op willen komen voor de Palestijnen, in eigen stad of ver over de stadsgrens, dan moet daar ruimte voor zijn.  

Eerder gebeurde bij Groenlinks hetzelfde toen door hen een ‘staakt het vuren’ motie aan werd gekondigd. Vanuit diverse fracties, zoals het CDA en Utrecht Solidair, klonk toen het argument dat we een internationaal conflict niet naar Utrecht dienen te halen. Deze partijen konden rekenen op genoeg ruimte en tijd om hun onvrede te uiten, maar de partijen die zich vervolgens wel voor Palestina wilden uitspreken, kregen niet dezelfde kans om ook hun zegje te doen. Wat ons betreft hoort het op deze manier in de kiem smoren van solidariteit naar een volk dat op deze schaal wordt uitgeroeid, niet thuis in een stad die zichzelf prijst om haar oog voor mensenrechten. Een stad waar bovendien in grote getalen gedemonstreerd wordt voor de Palestijnse vrijheid.

Bekijk hier het videofragment van de bijdrage van Stevie en de reactie van de burgemeester

Als stad hebben wij alles te maken met deze internationale kwestie
Het argument dat wij als gemeenteraad een internationaal ‘conflict’ niet naar Utrecht moeten halen willen wij als Utrecht BIJ1 nadrukkelijk ontkrachten. Als stad hebben wij op verschillende manieren een betrokkenheid met Israël, zoals ook werd betoogd op de Palestina demo op het Domplein op 19 oktober. Ook bezetten studenten onlangs nog de Universiteit van Utrecht en vragen zij om een onmiddellijke stop op de samenwerking van de UU met Israël. Op dit moment zijn wij als fractie bezig met schriftelijke vragen waarin we de relatie tussen Utrecht en Israël uitvragen. Deze vragen sturen we maandag aanstaande in naar de burgemeester.  

Demonstreren voor een vrij Palestina is van levensbelang
Als fractie vonden wij het moedig dat GroenLinks tijdens de raadsvergadering het voortouw nam in een ‘staakt het vuren’ motie. Wij hebben hier dan ook voor gestemd. Wel hebben we ervoor gekozen de motie niet mede te ondertekenen. De reden hiervoor is dat de motie wat ons betreft net niet ver genoeg ging in het benoemen van de genocide en de bezettingspolitiek van Israël. Het is precies daar waar BIJ1 vaak een andere koers kiest dan die van de parlementaire politiek. Wij stemmen vanzelfsprekend voor een motie die oproept tot een einde aan het geweld. Maar de echte strijd, waarin we vechten voor een vrij Palestina en het strafrechtelijk vervolgen van kolonisator Israël, die voeren we op straat. Daarom kozen wij ervoor om tussen de raadsvergadering door met de fractie deel te nemen aan de sit-in-demonstratie voor Palestina op Utrecht Centraal. 

Wij staan naast en achter iedereen die de afgelopen maand en lang daarvoor, dag in dag uit, de straat op gaat om te benoemen dat in de Westerse media en politiek onder het tapijt wordt geveegd: Er vindt een genocide plaats en Israël is een gewelddadige kolonisator die zich al bijna een eeuw op grote schaal schuldig maakt aan oorlogsmisdaden en etnische zuivering. Ook vandaag is er weer een sit-in gepland op Utrecht Centraal. En ook vandaag zijn wij van plan te gaan. En nog vele dagen daarna, zolang als nodig.

Rechtse partijen roepen op tot verbod sit in demo’s op Utrecht Centraal
Helaas blijft het recht op demonstratie ook in Utrecht een onderwerp van debat. Hoewel dit recht in de grondwet is vastgelegd, blijven partijen alles uit de kast trekken om dit recht in te perken, of enkel in te zetten wanneer het de eigen agenda dient. Zo lazen we vandaag in het Utrechtse AD dat de VVD, Stadsbelang Utrecht en UtrechtNu! (voormalig PVV) oproepen tot een verbod op de sit-in. Het station zou geen geschikte locatie zijn en daarnaast maken zij zich zorgen over strafbare uitingen. 

Deze oproep houdt wettelijk totaal geen stand. Een demonstratie mag hinder veroorzaken. Zolang er geen onveiligheid ontstaat mag deze gewoon doorgang vinden. Wij roepen iedereen dan ook op vanavond om 18.00 uur mee te demonstreren op Utrecht Centraal. Het is hard nodig! Vooral in tijden waarin politiek en media de handen ineen blijven slaan om elk pro-Palestijns geluid onzichtbaar te maken.

Maar, is ook de strijd voor het recht op demonstreren ook nog lang niet gestreden. Daarom organiseert Utrecht BIJ1, samen met andere partijen, volgende week dinsdagavond een Raadsinformatiebijeenkomst over demonstratierecht. Deze bijeenkomst op het Stadhuis is vrij toegankelijk en hier online te volgen. Vergeet je hiervoor niet aan te melden via de gemeentelijke website. Wees welkom! 

Breek met apartheid, beken kleur
Tot op heden zijn BIJ1 en DENK de enige landelijke partijen die zich onomwonden uitspreken over de genocide en het recht van de Palestijnen op bevrijding van de bezetting. De rest van de Nederlandse politiek lijkt het niet voor elkaar te krijgen om het apartheidsregime te noemen wat het is. Zij blijven het Westerse frame van een ‘complex’ conflict reproduceren en veroordelen zelfs de slogan ‘From the river to the sea, Palestine will be free’. Een leus die door de rechter al als niet strafbaar is beoordeeld omdat deze niet oproept tot uitroeiing maar bevrijding. Het controverse rondom deze leus leidt opnieuw de aandacht af van wat er voor onze neus gebeurd: een live gestreamde en door het Westen gesteunde genocide.

Breek met apartheid, Beken kleur, stem 22 november BIJ1!

UTRECHT BIJ1
Utrecht BIJ1 is een beweging van burgers die actie voeren. We organiseren lokale BIJ1komsten en kennissessies. Daarmee proberen we van onderop te bouwen aan een Utrecht voor iedereen. Steeds meer mensen sluiten zich aan en het geluid van Utrecht BIJ1 is steeds vaker te horen.

Sinds maart 2022 hebben we een zetel in de Utrechtse gemeenteraad. Maak hier kennis met de fractie.

Antiracisme en dekolonisatie

 • Er komt breed onafhankelijk onderzoek naar racisme binnen alle niveaus van de gemeente Utrecht.
 • De aanpak van racisme in alle facetten van de gemeente wordt topprioriteit.
 • Alle Utrechtse gemeentelijke instanties zijn in 2026 een afspiegeling van de diversiteit van de lokale bevolking.
 • Discriminatie geldt als grond voor ontslag.
Lees meer

Antiracisme en dekolonisatie

 • Er komt breed onafhankelijk onderzoek naar racisme binnen alle niveaus van de gemeente Utrecht.
 • De aanpak van racisme in alle facetten van de gemeente wordt topprioriteit.
 • Alle Utrechtse gemeentelijke instanties zijn in 2026 een afspiegeling van de diversiteit van de lokale bevolking.
 • Discriminatie geldt als grond voor ontslag.
Lees meer

Asiel en migratie

 • Elk mens verdient een waardig bestaan.
 • De gemeente organiseert de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten.
 • De gemeente werkt niet mee aan gedwongen uitzetting van ongedocumenteerde mensen.
 • De gemeente zet zich in tegen alle uitzettingen, razzia’s en dergelijke.
Lees meer

Asiel en migratie

 • Elk mens verdient een waardig bestaan.
 • De gemeente organiseert de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten.
 • De gemeente werkt niet mee aan gedwongen uitzetting van ongedocumenteerde mensen.
 • De gemeente zet zich in tegen alle uitzettingen, razzia’s en dergelijke.
Lees meer

Digitale en technologische voorzieningen

 • De gemeente herziet haar websites en maakt deze gebruiksvriendelijker en toegankelijker.
 • De gemeente creëert een duidelijk online overzicht van de manieren waarop mensen de lokale politiek kunnen volgen.
 • Het wordt toegankelijker en makkelijker om subsidie- en fondsenmogelijkheden online te onderzoeken en aan te vragen.
 • De gemeente gaat er streng op toezien dat de privacy van haar inwoners volledig wordt gegarandeerd.
Lees meer

Digitale en technologische voorzieningen

 • De gemeente herziet haar websites en maakt deze gebruiksvriendelijker en toegankelijker.
 • De gemeente creëert een duidelijk online overzicht van de manieren waarop mensen de lokale politiek kunnen volgen.
 • Het wordt toegankelijker en makkelijker om subsidie- en fondsenmogelijkheden online te onderzoeken en aan te vragen.
 • De gemeente gaat er streng op toezien dat de privacy van haar inwoners volledig wordt gegarandeerd.
Lees meer

Utrecht BIJ1 stelt schriftelijke vragen over banden Utrecht en Israël

Lees meer

Kleur bekennen over genocide in Palestina is ook lokaal van belang

Op donderdag 9 november vond de gemeenteraadsvergadering rondom de programmabegroting van 2024 plaats. Utrecht BIJ1 Raadslid Stevie Nolten opende tijdens deze Raad haar bijdrage door aandacht te vragen voor de genocide in Palestina. Helaas werd zij hierbij door de burgemeester onderbroken met het verzoek om het debat hierover niet verder uit te lokken. Dat terwijl […]

Lees meer

Kleur bekennen over genocide in Palestina is ook lokaal van belang

Op donderdag 9 november vond de gemeenteraadsvergadering rondom de programmabegroting van 2024 plaats. Utrecht BIJ1 Raadslid Stevie Nolten opende tijdens deze Raad haar bijdrage door aandacht te vragen voor de genocide in Palestina. Helaas werd zij hierbij door de burgemeester onderbroken met het verzoek om het debat hierover niet verder uit te lokken. Dat terwijl […]

Lees meer

Geen plek voor transhaat in onze stad

Afgelopen zaterdag vond er in park Paardenveld een bijeenkomst plaats van ‘Let women speak’, een transfobe organisatie die is opgericht door de Britse Kellie-Jay Keen-Minshull en die het heulen met fascisten en neo-nazi’s niet schuwt. Vanzelfsprekend laten we dit niet zomaar gebeuren in onze stad. Met potten, pannen, toeters en megafoons in de hand trokken […]

Lees meer

Geen plek voor transhaat in onze stad

Afgelopen zaterdag vond er in park Paardenveld een bijeenkomst plaats van ‘Let women speak’, een transfobe organisatie die is opgericht door de Britse Kellie-Jay Keen-Minshull en die het heulen met fascisten en neo-nazi’s niet schuwt. Vanzelfsprekend laten we dit niet zomaar gebeuren in onze stad. Met potten, pannen, toeters en megafoons in de hand trokken […]

Lees meer

Bijdrage Algemene beschouwingen: “Stop met schijnoplossingen”

Na één jaar in de raad maakt BIJ1 de balans op. Wat is er veranderd in de Utrechtse samenleving? Net als voor verschillende soorten armoede, dealen we met opstapelende crisisvarianten. En na een jaar lang wennen aan onze intersectionele analyses, weet de raad nu dat BIJ1 deze crises niet los van elkaar ziet, maar deze […]

Lees meer

Bijdrage Algemene beschouwingen: “Stop met schijnoplossingen”

Na één jaar in de raad maakt BIJ1 de balans op. Wat is er veranderd in de Utrechtse samenleving? Net als voor verschillende soorten armoede, dealen we met opstapelende crisisvarianten. En na een jaar lang wennen aan onze intersectionele analyses, weet de raad nu dat BIJ1 deze crises niet los van elkaar ziet, maar deze […]

Lees meer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief