Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Stem links 15 maart


13-03-2023

Over een paar dagen mogen we weer naar de stembus voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Helaas kan je dan niet op BIJ1 stemmen. Toch is het belangrijk te gaan stemmen. Er staat namelijk veel op het spel. 

De Provinciale Staten 

De Provinciale Staten richten zich op thema’s zoals wonen en leegstand, de huisvesting van vluchtelingen, het openbaar vervoer en ons natuur- en stikstofbeleid. Belangrijke onderwerpen die vragen om radicaal linkse politiek, maar helaas doen rechtse en fascistische partijen het goed in de peilingen. Dit is niet alleen slecht nieuws voor het beleid in de provinciën, maar ook voor de landelijke politiek. 

Eerste Kamer 

De leden van de Provinciale Staten bepalen straks namelijk ook wie er in de Eerste Kamer komt. Eerste Kamerleden keuren op hun beurt weer wetten uit de Tweede Kamer goed. Zonder meerderheid in de Eerste Kamer kan onze regering geen nieuwe wetten aannemen. Als de vertegenwoordiging van fascistische partijen in de Eerste Kamer toeneemt, zal het kabinet nog meer met hen gaan samenwerken. Hierdoor zal fascistische politiek meer terrein winnen in Nederland, wat ten koste gaat van gemarginaliseerde groepen, vluchtelingen, klimaat en natuur. 

Waterschappen 

Vergeet ook niet te stemmen voor de Waterschappen. Zij maken belangrijke keuzes over het waterpeil en zien toe op de waterkwaliteit. Schoon water is noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving en natuur. Het is belangrijk dat onze waterschappen de belangen van mens en natuur boven die van bedrijven en agrarische industrie stellen.

Stemmen alleen is niet de oplossing 

Stemmen is dus belangrijk… Maar onthoud dat stemmen alleen niet de oplossing is. Voor een werkelijk rechtvaardige en gelijkwaardige wereld hebben we zowel in de politiek als daarbuiten mensen nodig die het kapitalistisch systeem – met alle ongelijkheden die het in stand houdt – bestrijden.


Gerelateerde artikelen

Wat gebeurde er tijdens het raadsdebat over het slavernijmonument

Gistermiddag en avond vond in de Gemeenteraad het debat over de locatiebepaling van het monument voor herdenking van het slavernijverleden plaats naar aanleiding van een agendering van het CDA. Vandaag lezen we op RTV Utrecht hoe dit debat totaal ontspoord zou zijn en hoe ons raadslid Stevie Nolten de persoonlijke aanval zou hebben ingezet op […]

Lees meer

Patriarchaat uitgelegd

8 Maart is het Internationale Vrouwendag. Feminisme helpt ons te begrijpen hoe het patriarchaat in elkaar zit. Wat is het patriarchaat? ‘Patriarch’ is Grieks voor vader en duidt op leiderschap. Onze maatschappij is gebouwd op een systeem waarin mannen de dominante rol hebben. Dat we in een patriarchale wereld leven, zie je terug in alle aspecten van […]

Lees meer

Validisme (in Utrecht) uitgelegd

Validisme komt terug in de manier waarop de maatschappij is ingericht. Mensen met een beperking worden door allerlei wetten en regelingen buitengesloten. Maar wat houdt dit precies in? Wat is validisme? Validisme is discriminatie van mensen met een beperking. Het kan gaan om een psychische beperking of kwetsbaarheid, een verstandelijke of lichamelijke beperking, gehoor- of zicht […]

Lees meer